Cát Thạch Anh

 • Cát Thạch Anh Dùng Trong Xử Lý Nước
  · Xuất xứ : Việt Nam
  · Nhà sản xuất : DucHieu Co., Ltd
  · Kích thước : 0.4-0.8mm
  · Trọng lượng : 1400kg/m3 – 1.4 kg/lít
  · Đóng bao : 50kg/bao
  · Màu sắc : trắng nhẹ
  Công dụng :
  Cát thạch anh được dùng trong xử lý nước thải , nước giếng khoan, lọc nước sinh hoạt...Cát thạch anh có tác dụng, lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong quá trình lọc, trên bề mặt cát thạch anh sẽ tạo ra lớp màng lọc hỗ trợ cho quá trình lọc, đặc biệt khi Fe(OH)3 kết tủa trên bề mặt cát thạch anh sẽ giúp hấp phụ Asen khi nguồn nước có nguy cơ bị nhiễm Asen. Cát ...
 • Cát Thạch Anh Dùng Trong Xử Lý Nước
  · Xuất xứ : Việt Nam
  · Nhà sản xuất : DucHieu Co., Ltd
  · Kích thước : 0.7-1.2mm
  · Trọng lượng : 1400kg/m3 – 1.4 kg/lít
  · Đóng bao : 50kg/bao
  · Màu sắc : trắng nhẹ
  Công dụng :
  Cát thạch anh được dùng trong xử lý nước thải , nước giếng khoan, lọc nước sinh hoạt...Cát thạch anh có tác dụng, lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong quá trình lọc, trên bề mặt cát thạch anh sẽ tạo ra lớp màng lọc hỗ trợ cho quá trình lọc, đặc biệt khi Fe(OH)3 kết tủa trên bề mặt cát thạch anh sẽ giúp hấp phụ Asen khi nguồn nước có nguy cơ bị nhiễm Asen. Cát ...
 • Cát Thạch Anh Dùng Trong Xử Lý Nước
  · Xuất xứ : Việt Nam
  · Nhà sản xuất : Duc Hieu Co., Ltd
  · Kích thước : 2 – 4mm
  · Tỷ trọng : 1400kg/m3 – 1.4 kg/lít
  · Đóng bao : 50kg/bao
  · Màu sắc : trắng nhẹ
  Công dụng :
  Cát thạch anh dùng trong xử lý nước thải , nước tinh khiết, lọc nước giếng khoan...Cát thạch anh có tác dụng lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong quá trình lọc, trên bề mặt cát thạch anh sẽ tạo ra lớp màng lọc hỗ trợ cho quá trình lọc, đặc biệt khi Fe(OH)3 kết tủa trên bề mặt cát thạch anh sẽ giúp hấp phụ Asen khi nguồn nước có nguy cơ bị nhiễm Asen. Cát ...
 • Cát Thạch Anh Dùng Trong Xử Lý Nước
  · Xuất xứ : Việt Nam
  · Nhà sản xuất : DucHieu Co., Ltd
  · Kích thước : 1 – 2mm
  · Tỷ trọng : 1400kg/m3 – 1.4 kg/lít
  · Đóng bao : 50kg/bao
  · Màu sắc : trắng nhẹ
  Công dụng :
  Cát thạch anh dùng trong xử lý nước thải , nước tinh khiết, lọc nước giếng khoan...Cát thạch anh có tác dụng lọc các thành phần lơ lửng có kích thước hạt nhỏ không có khả năng kết tủa khi để lắng tự nhiên. Trong quá trình lọc, trên bề mặt cát thạch anh sẽ tạo ra lớp màng lọc hỗ trợ cho quá trình lọc, đặc biệt khi Fe(OH)3 kết tủa trên bề mặt cát thạch anh sẽ giúp hấp phụ Asen khi nguồn nước có nguy cơ bị nhiễm Asen. Cát thạch ...

TÌM KIẾM NHANH

Sản Phẩm Bán Chạy

THỐNG KÊ